Saturday, June 16, 2012

LDK Gedimino dukters Aldonos palikuonys - Europos karaliai

LDK Didžiojo Kunigaikščio Gedimino Vyriausiosios dukters Aldonos (Onos) palikuonys katalikiškos Vakarų Europos sostuose.


To meto istoriniai šaltiniai mini tik krikščionišką Onos vardą. Aldonos vardą nurodė XVI a. kronikininkas Motiejus Strijkovskis.

Aldona ištekėjo už Kazimiero III Didziojo, kuris 1333 m. tapo karaliumi.
Kazimieras III buvo Lenkijos karaliaus Vladislovo Lokietkos ir Kališo kunigaikštytės Jadvygos sūnus.

Prieš vedybas Aldona pakrikštyta Onos vardu.
Jos vedybos sustiprino 1325 m. sudarytą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos sąjungą, nukreiptą prieš Vokiečių ordiną.
Kazimierui vedybų metu buvo 15 ar 16 metų. Nuotaka buvo apytiksliai to paties amžiaus. Santuoka įvyko 1325m. balandžio 30 d. ar spalio 16 d.
Po Vladislovo Lokietkos mirties 1333 m. balandžio 30 d. Aldona Ona, nepaisant anytos, Jadvygos Kališietės prieštaravimo, buvo paskelbta Lenkijos karaliene.

Aldona pasižymėjo pamaldumu ir meile muzikai, ją visur kelionėse lydėjo dvaro orkestro muzikantai.
Janas Dlugošas netgi manė, kad cimbolai, kurių ji mėgo klausytis, turėjo kažkokį ryšį su lietuvių pagoniškomis tradicijomis.<ref>Rowell, C. S. (1994).
[[Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within East-Central Europe, 1295-1345, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series. Cambridge University Press, 87. ISBN 978-0-521-45011-9]]
Aldona mirė netikėtai 1339 m. gegužės pabaigoje ir buvo palaidota Krokuvoje, karalių pilies požemyje.
Manoma, kad jos mirtis, kaip ir vedybos buvo susiję su politiniais įvykiais.
Jos vyras po Aldonos mirties vedė dar tris kartus.

Lenkija, būdama katalikiška šalimi, priešinosi ordinų karinei invazijai tiek pat, kiek ir pagoniška vadinama Lietuva.
Aldonos vyras Kazimieras III apjunge dvi didziausias ir pavyzdingiausias to meto Europos katalikiškas dinastijas - Lenkijos karalių Piast dinastiją ir Vengrijos karalių Arpad dinastiją.
Šitų šeimų nariai jau keletą šimtmečių buvo skelbiami Šventaisiais ir palaimintaisiais.

Kazimiero III motina Jadvyga buvo kilusi is pacios pavyzdingiausios to meto Katalikiskos seimos Europoje.
Jadvygos motina ir Kazimiero senele Jolanta paslkelbta palaimintaja.
Jolantos seserys Margarita ir Kunegunda - paskelbtos šventosiomis.
Jolantos tevas BELA IV - Vengrijos atstatytojas ir Europos isvaduotojas nuo Osmanu ordos, o motina Maria Laskarina garsėjo šventumu ir Sv. Pranciskaus mokymo sekimu.
Vien daleisti mintį, kad tokia garsi, galinga ir įtakinga šeima susijungė su stabmeldžiais - yra nelogiška.

Apie 1326 m. Aldonai ir Kazimierui III gimė dukra Elžbieta (mirė 1361 m.),
kuri 1343 m. ištekėjo už Boguslavo V Pamariečio.

Elžbietai ir Boguslavui gimė sūnus Kazimieras Slupskis ir duktė Elžbieta Pamarietė.
Elžbieta Pamarietė tapo ketvirtaja bohemijos hercogo ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Charles IV žmona.
Elzbietai Pamarietei ir Charles IV gime 6 vaikai:
- Vyriausioji dukte Ana (1366-1394) tapo Anglijos karaliaus Ričardo II žmona.
Pora palikuoniu nesusilauke, bet ligi siol del savo gailestingumo darbų Anglijoje ji gerbiama kaip "Good Queen Anna".
- Antras jų santuokos sūnus Žygimantas [1368 - 1437] tapo Vengrijos, Kroatijos, Romos ir Bohemijos karaliumi, bei Šventosios Romos imperijos imperatoriumi Sigizmundus II .

Sigismundo II vienintelė duktė Elizabeth of Luxembourg (1409 – 1442).
tapusi Austrijos kunigaikscio, o veliau ir Vengrijos, Kroatijos, Romos, Vokietijos bei Bohemijos karaliaus Alberto II zmona, susilauke triju palikuoniu.

Trecioji Elzbietos is Luxemburgo ir Alberto II duktė Elisabeth of Austria (1436 – 1505) tapo LDK kunigaikšščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio (30 November 1427 – 7 June 1492) ( Jogailos sūnaus) žmona ir 8 vaikų motina.
Tarp šių 8 vaikų:
- 1522m. Šventuoju paskelbtas Kazimieras (October 3, 1458 – March 4, 1484),
ir Gediminaičių dinastijos tęsėjai, Lenkijos karaliai bei LDK kunigaikščiai - Kazimieras IV Jogailaitis, Aleksandras Jogailaitis, bei Žygimantas I Senasis. Bei Vengrijos ir Bohemijos karalius VladislavasII .

1335 m. gegužės 16 d. Aldonai ir Kazimierui III gimė antroji duktė, Kunigunda (mirė 1357 m.).
Jos vyru tapo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Louis IV of Bavaria sūnus,
Brandenburgo elektorius Liudvikas VI Romietis (vėliau vadinamas Louis VI the Roman).
Kunigunda ir Louis VI palikuoniu nesusilauke.

Taigi, nuo 1325m., kai Aldona tapo Lenkijos karaliene, iki kol jos 5-tos kartos palikuonė Elžbieta Austrė vėl tapo Lenkijos karaliene 1454m. praėjo tik 129metai.
O kai Geroji karaliene Ana (ketvirtoji Gedimino karta) tapo Anglijos karaliene, Lietuva dar valde Gedimino sūnus Kęstutis, Jogaila nebuvo tapęs Lenkijos karaliumi, o Vytautas Didysis buvo trisdešimtmetis.
Visi vieni kitus puikiai pažinojo.

Peršasi kelios paprastos išvados:
Gedimino politinis toliaregiškumas atvėrė šimtmečiams kelius į karališkas pasaulio šeimas ir padėjo pagrindus išaugti didžiulei valstybei.
Kaip Gediminaičiai per Algirdo sūnus įsišaknijo dabartinės Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos žemėse bei herbuose, taip per Jogailos šaką - Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Burgundijos, Pomeranijos, Anglijos, bei Romos žemėse.

Be kita ko - kaip tik LDK išsprendė religinę priešpriešą tarp katalikų ir stačiatikių, įkurdami ir patvirtindami tarp Romos ir stačiatikių bažnyčios "unitų" bažnycią.
Ir bendravimu tarp lotyniškų vakarų ir slaviškų rytų, LDK raštvedziai senovinę rusų kalbą ir rašmenis sumodernino iki dabartinės rusų kalbos. 600 tomų LDK mertaščių, saugomų Maskvos "Senovės istorijos muziejaus archyvuose", bei Lenkijoje, parašyti kaip tik ta - pereinamąja kalba (tarp древнеславянского ir современного русского), kurią nesunkiai gali skaityti dabartine rusų kalba skaitantis asmuo.

Lietuvos niekaip nebuvo negalima kaltinti pagonybe, kai jos valdovų kraujyje tekėjo Romos imperatorių ir katalikų bažnyčios Šventųjų kraujas, kai ji turėjo didžiausią universitetą Europoje ir diplomatiniais keliais bei konfederacijos principu skatino prekybą ir amatus įvairioms tautoms savo teritorijoje. Nekalbant apie religinę lasivę, kuri minima Gedimino laiškuose.

Žinma, kaltinti stabmeldyste galima...
Ypač naudojant tokius kaltinimus kaip propagandą vakarų Europos visuomenei, po skandalais pasibaigusių kryžiaus žygių neturinčiai kur dėti tūkstantinės riterių armijos.
Reikai žinoti, kad po įvesto primogeniture įstatymo didžiajai daliai kariško amžiaus jaunų Europos vyrų daugiau nebuvo kur dėtis - kariauti "šventame kare" dėl grobio ir šlovės, arba priklaustyi nuo vyriausiojo brolio malonės. Kaip tik taip senųjų prūsų teritorijoje iškilo germanų "pavyzdinė" gentis, labiausiai palaikiusi Romos sostą, o vėliau - suteikusi daugiausiai pagalbos protestantizmui.

Kaip gi to nedaryti... ypač, kai garbėtroška Mindaugas paslaugiai pasisiūlė padėti :(
Bet tai jau kita, gėdinga, mūsų istorijos dalis...

No comments:

Post a Comment