Monday, March 19, 2012

Is susurasinejimo efoto.lt

VanilinisKeksas 
Pažengusi    2011.11.22, 18:31 rašė:
Bet jei nukreiptumėte tinkama linkme, pasakyčiau ačiū :) mat nelabai turiu su kuo pasitarti ir pasikalbėti šiuo klausimu.


gedasst     2011.11.22, 22:25 rašė:
Vuo, tuoks būt muna pamislyjims:
Ka pamate paskelbta purdūdunt, i rašą klunsima puo anūm skelbymu:
"Agirdž, kaliegas, a gal anūm vieryti?"
Skelbimus vistyk visi paržiūr.

Je tas efotietis y senbūvis i kaliegas saka:
"Žmuogis tas y Čiesnas, gal iš anuo drunsę gruobt", tūmet i gruobi.
Je paskiaus kuoki nalaimi su tūm aparatūru atsitiks - nalaimi juk namygt - ta nuors nareks mislyti, ka žmuogis tas tyčiuoms tavyj išdūri.
Ba kuoks senbūvis, atbuvys mytūse i lagieriūse su visas čierka kilnuojuns, sarmatins savujni famylija malūdams?
Ale juoks.
Tik basarmatis kuoks.

:D

Amzinas Naujokas 
Naujokas    2011.11.22, 23:15 rašė:
ar cia latviskai pavarei? nesuprantu nifiga...

gedasst     2011.11.22, 23:31 rašė:
cia ghaelic(galik-senoves airiu)+žemaitiskai+dzukiskai(kaimynka tokia buvo)+lietuviskai+ant_durniaus :))
Bet svarbiausia - kad suprato kam reik.
Malačius Keksiuks!

gedasst     2012.03.19, 04:58 rašė:
isversiu:)
"Antai, tokiu būt mano dūmavojimas:
Pamatęs ką pardavimuosna paskelbtą,
rašyk gi klausimą po tąja gromata:
"Jei esi prietėlius man tikras,
kurs mane dabar girdi,
tark žodį apie tą, kurs siūlo
- ar verta patikėt jam širdį?"
Gromatos tarpe mūs vistiek kas vienam rūpi.
Visi susėdę ir sukišę nosis čionai tupi.

Jei tas, prastumti mėginąs,
yra visų senai jau žinomas (pijokas)
ir tavo prietėliai tau ima jįjį piršt,
tikėdamies prašmatnių taip laistytuvių:
"Tasai žmogus jau toksai sarmatlyvas,
kad už jo sąžinę nė sniegs nėra baltesnis.
Iš jo gali ir uošvę ir grabnyčias,
ir pačią Smertį imti negalvojęs",
tuomet leki tartum akis išplikęs, kad kitam,
kaimynui tavo grobis nepatektų.

O kai paskui matai, kad esi vėl išdurtas,
ir vietoj aukso nupirkai pelų krūvelę,
kuri nespėjus attdaryt deželės,
išbiro kaipo smėlis tarpu pirštų...
( apsukt kaimyną juk pagunda nepraein pro šalį )
tai bent nereiks vienam tulžies tau laistyt,
nes ne toks vienas sviete būsi likęs,
kurs sąžinės savos vartus užsklendęs,
į kito langines peilius badysi.

Juk jeigu buvo prietėliams taviems
gerai jau žinomas jų sugėrovas,
išlankstęs taurių virtines visose
- kiek tiktai pakelėse rasta - karčiamų;
ir jeigu jis mergas sykiu bus kirkinęs prie tų pačių laužų,
kūrentų mintimis apie tų sueigų istorinei svarbias vertes,
tad gi neleistų jam liežuvis at-siverst ir pripažint,
ir tuo pačiu patapti ašutu visų talpioms gerklėms,
kad jis, dabar neva geresnis už kitus patapęs
ir brolio skurą lupęs pripažįsta.

Juk gėdos šitokios pakelti nepajėgę
kiekvienas jojo prietėlius iš karto
po akmenį pakėlę ar po mietą
ant svieto jojo žarnokus išverstų.
Kad tik šiukštu, koks svetimas ar draugas,
pamatęs visą reikalo esybę
nereikalaut ir jų kokios skaistybės.
ir kad netekt visiems nuo purvo trauktis.

Tatai apmintęs išvadas daryk,
kad nieks bičiulio neišduos melavus.
Ir jį ir tave ir save - tuosyk
Įtikinės netyčia apsigavus.
Ir dėl svarbumo akyse visų
varyt i medį Dievą vėlei taps baisu...

Vytenis P. 
Meistras    2012.03.19, 06:06 rašė:
Gedai, Donelaitis tavim didžiuotųsi :))

gedasst     2012.03.19, 12:02 rašė:
Donelaitis gal ir didziuotusi..
O mama pylos duotu, pamaciusi, ka as vietoje miego veikiu

Tekstas publikuotas sioje efoto temoje

No comments:

Post a Comment