Monday, December 7, 2015

Užsispyrusio žemaičio dialogas su užsispyrusia žemaituke.Užsispyrusio žemaičio dialogas su užsispyrusia žemaituke.


Šitas žmogus vaikus moko :
- Turi būti su žirgu VIENA. Turi jausti jį taip, kad tu nurodytum, kur jam statyti koją, kada šokti, kada stoti, kada nuleisti galvą - be matomų judesių, be garso. Žirgas labai protingas, bet labai baugštus. Jei galvosi už jį, valdysi jį - jis tavim visiškai pasitikės, tave jaus, žinos, ko iš jo nori ir visą save patikės. Bet jei tu nežinosi ką darai, jei nejausi jo - jis taves neklausys, bijos, visko baidysis ir mes tave žemėn.
Būk su žigu toks, koks žmogus buvo senovėje - nežiūrėk kaip į gyvulį, žiūrėk kaip į save. Rodydamas į žirga, lietuvis sakydavo "AŠ-VA", arba "AŠ-VIENIS". Neskirdavo savęs ir savo gyvenimo nuo žirgo. Iki paskutinių laikų išliko įstatymas, kad pavogęs iš lietuvio žirgą - lygus užmušusiam savo brolį."


Ašvienis - taip dabar rašomas seniausias lietuvių kalbos žirgo pavadinimas, kurį dar naudojo mano tėtis. Aš galvojau, kad jis šaukia šveplai - ašvini!

Pasirodo - jis tarė senąja tarme - taip, kaip jis 376 kartus užrašytas Rig-Vedoje ir šiandien tariamas sanskrite.
Vedose Ashvini - dievai dvyniai-raiteliai, pradedantys dieną ir baigiantys vakarą, atnešantys pradžią ir gausą, kitų dievų gydytojai ir ajurvedos globėjai.
Ant lietuvių kraigų besipuikuojantys du žirgeliai dvyniai - tai dievai dvyniai Ašvieniai.
Ashva (ašva) - ir lietuviams, ir indams žirgas ir jo sinonimai.

O iš kur atsirado Vedos ir Indoeuropiečiai? Juk ne iš Indijos.

Tie žmonės, kurie save vadino "arya", kalbėjo ta kalba, kuri vadinama Proto-Indo-Iranėnų ir iš kurių kildinami visi iranėnai ir indo-europiečiai, gyveno centrinės azijos stepėse ir jūrų pakraščiuose dar 5000-2800BC.
Nuo 2800BC kultūra ėmė plisti.
Dalis jų pasuko į pietvakarius. Jų - proto-iranėnų kalba sunyko pirmoji.

Dalis jų kirto Indų kušo kalnus ir šiaurvakarinę Indiją pasiekė ~1800-1500BC.
Indijoje jie statė miestus, ir atnešė klestėjimą, savo kultūrą, kalbą, religiją.
Jie buvo lyginami su dievais.
Jų, 28-žių vyriausiųjų vardais pavadinti dangaus ciklai.
Arya buvo raiti ant žirgų, nelygu su jais suaugę. Jie atsinešė savo vardus - vyriausiąjį Ariją jie vadino AšvinI (azvinI), raitelius ašvin, o žirgus vadino ašva. Jie neskyrė žirgo nuo raitelio.
Apie 1000BC arya užrašė savo Vedas - svarbiausius rašytinius Indijos istorijos šaltinius. Jie paliko religinę vedų kalbą - sanskritą.
O paskui - išnyko.
Indijoje neliko ne vieno, kas namie kalbėtų tą kalba, kuria užrašyti šventieji Indijos raštai, kurie žirgą ir raitelį vadintų "ašvienis".

Bet dalis jų anais laikais pasklido į vakarus.
Dalis vis dar gyvena... Lietuvoje, Žemaitijoje.
Vis dar kalba, vis dar dainuoja.
O vienas užsispyręs karšuvis, žemaitis, moko vaikus elgtis ir gyventi su žirgais.
Neskirti savęs nuo žirgo, vadinti save ir žirgą AŠ-VIENIS.

Tuo žodžiu, kuriuo mokė savo vaikus vadinti arya, dar iki atsirandant Vedoms.

No comments:

Post a Comment